top of page
Begeleiding bij ziekte
Bewust bij Jezelf

COACHING

Bij ziekte en pijn

Screenshot 2018-10-01 at 14.37.58.png

ZIEKTE OF PIJN HEEFT INGRIJPENDE GEVOLGEN

Als je te leven hebt met pijn of een ziekte, dan heeft dat meestal grote gevolgen voor het normale dagelijkse leven.

  • Wat in het leven voorheen vanzelfsprekend is geweest, is nu opeens een hele opgave of niet meer mogelijk. 

  • Je hebt alles geprobeerd om genezing te vinden binnen het medische circuit, maar artsen en onderzoekers hebben geen verklaring voor je pijnklachten.

  • Je hebt het slechte nieuws te horen gekregen dat je aan een ziekte lijdt waar je niet meer vanaf komt of uiteindelijk aan komt te overlijden. Misschien leef je met de wetenschap dat je niet lang meer te leven hebt.
     

  •  Je partner, familielid of dierbare heeft een ziekte of aandoening waardoor alles veranderd is.

Op welke manier een ziekte of pijn je ook confronteert, de gevolgen zijn nagenoeg altijd ingrijpend en niet eenvoudig te accepteren.

VAN VECHTEN NAAR ACCEPTATIE

Veelal is de (levens)energie in eerste instantie gericht op de genezing of het afkomen van de klachten. Er is een gevecht tussen lichaam(ik heb pijn/ik ben ziek) en geest(ik wil geen pijn/ik wil niet ziek zijn). Het leven bestaat al snel volledig uit het bestrijden van de pijn of de ziekte. Dit is natuurlijk en menselijk gezond gedrag, als er nog mogelijkheden voor genezing zijn die onderzocht en geprobeerd kunnen worden.

Echter wanneer alles geprobeerd is en er geen oplossing lijkt te komen(de ziekte is chronisch), is het wellicht behulpzaam om -ook- energie te steken in de vraag "hoe ga ik toch verder met mijn leven ondanks de pijn of ziekte?". Acceptatie is soms de enige oplossing en dat is zeker niet eenvoudig. 

De invalshoek: Ook met pijn of ziekte is het mogelijk een waardevolle invulling te geven aan het leven.

Begeleiding en coaching bij het vinden van invulling en het werken naar acceptatie van pijn of ziekte kan erg behulpzaam zijn. Bij Bewust bij Jezelf zoeken we samen naar de oplossing door middel van gesprekken, visualisaties en oefenvormen gericht op lichaam en geest.

“Pain is inevitable, suffering is optional”

-Buddhist quote- 

bottom of page