top of page

In je kracht staan en jezelf tot bloei brengen

In je Kracht staan en jezelf tot bloei brengen

In je kracht staan heeft te maken met het leven van jouw authenticiteit en eigenheid. Iedereen is uniek en iedereen heeft een uniek karakter met unieke kwaliteiten, de mate waarin je ruimte maakt voor jouw authentieke zelf en deze een plek geeft in de wereld, heeft te maken met de mate van kracht en zelfvertrouwen die je ervaart en tot uiting brengt.

Wanneer je in je kracht staat kun je in vrijheid bewegen in de buitenwereld, je weet wat wel- en niet goed voor jou is en zal vanuit die wetenschap je weg door het leven bepalen. In je kracht staan betekent daarmee ook dat je de touwtjes in eigen handen hebt wat betreft de keuzes die je maakt en de grenzen die je stelt, wat tot gevolg heeft dat je op bewuste manier prioriteiten kan stellen en richting geeft aan de invulling jouw leven. Dit vertaalt zich door in alle facetten van het leven, zoals het aangaan van relaties, het doen van -voor jou- vervullend werk, het wel- of niet uiten van je mening, het wel of niet doen van een sport of hobby etc. Als je in je kracht staat ben je bewust van jouw JA en jouw NEE en zullen die een zeer bepalende rol hebben bij het nemen van beslissingen en uitvoeren van handelingen, ongeacht de mening van anderen.

Zuivere en onzuivere kracht

Wellicht komt nu het woord egoïstisch bij je naar boven of het beeld van een autoritair en dictatoriaal persoon, maar ware -zuivere- kracht is een heldere, maar tevens zachte en flexibele kwaliteit. Zuivere kracht zal niet botweg zijn weg door het leven hakken en alles najagen waar hij zijn zinnen op richt. Zulk gedrag is het gevolg van een onvolwassen- en narcistische vorm van (onzuivere mannelijke)kracht, die wordt gedreven door angst voor tekort, bewijsdrang en/of machtsbelustheid. In feite is dit voortkomend uit een diepe -onbewuste- overtuiging van niet-goed-genoeg-zijn en is het gedrag een vorm van “pseudo-kracht” om dat gevoel van niet-goed-genoeg-zijn te bedekken en te compenseren. Deze kracht is daarmee ook niet vrij, maar altijd een verzet- of bewijsvoering tegen iets of een vlucht van iets. Toegeven of compromissen sluiten voelt als verlies of falen voor deze kracht. Deze pseudo-kracht kost erg veel energie en zal niet op ontspannen wijze tot uiting komen, tevens zal deze kracht niet kunnen loslaten of buigen voor de realiteit van iets. Daarmee blijft het vechten met- en vasthouden aan zaken die hem niet langer dienen en waar hij eigenlijk misschien ook helemaal geen invloed en macht over heeft.

Zuivere kracht is daarentegen vrij en in staat om op reële wijze in te schatten waar actie en invloed uitoefenen zinvol is en prioriteit heeft. Ook wordt zuivere kracht niet gedreven door een reactie op het verleden, maar kan die het verleden zonodig loslaten en telkens vanuit een frisse blik in het heden, op vrije wijze richting geven aan de toekomst.

De moeilijkheid

De moeilijkheid die ontstaat omtrent in je kracht staan heeft onder andere te maken met het mooie verlangen van ons om in verbinding te staan met- en geaccepteerd te worden door de ander en de buitenwereld. Dit verlangen zorgt in eerste instantie(gedurende de ontwikkeling in de kinderjaren) voor het -in meer of mindere mate- aanpassen van het gedrag en het inperken van de eigenheid om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de buitenwereld en om binnen de standaard te vallen.

Authenticiteit is dus per definitie iets wat hier niet in past, authentiek zijn is juist onderscheidend en creëert een gevoel van anders zijn dan de ander, wat gepaard kan gaan met het gevoel van verlies van verbinding cq. angst voor verlating door de ander. Vooral wanneer je in je kinderjaren(maar dit kan net zo goed op volwassen leeftijd gebeuren) niet bent ontmoet in je kwaliteiten of hier zelfs op bent afgewezen, ontstaan er in het ongunstige geval rondom die kwaliteiten moeilijkheden. Wanneer een kwaliteit niet tot uiting komt binnen de persoonlijkheid is er als het ware sprake van een leegte of gat in de psyche of de ziel, het individu is niet compleet en in plaats van een kwaliteit is er sprake van een gat, gevuld met onzekerheid of angst. Zo is de keerzijde van een angst, meestal een prachtige kwaliteit, en andersom. Zo ontstaat dus juist op de meest authentieke talenten en kwaliteiten, de meeste schaamte en dus ook de meest sterke innerlijke criticus activiteit. Met andere woorden, des te meer je je authenticiteit leeft, des te meer je -gevoelsmatig- afwijkt van de standaard, des te spannender het zal zijn. Het kan dan ook een hele uitdaging zijn je meest unieke en essentiële kwaliteiten in de buitenwereld tot uiting te brengen.

Tot bloei komen en een geschenk voor de wereld zijn

Wanneer je echter door voldoende innerlijk werk, op diep niveau kennis hebt gemaakt met je authentieke kwaliteiten, zullen deze kwaliteiten bevrijd raken van schuld en schaamte(afname of afwezigheid van criticus activiteit) en kunnen daardoor juist op heel natuurlijke en ontspannen wijze tot uiting komen. De kwaliteit is dan als het ware tot bloei gekomen en kan vrij binnen de persoonlijkheid tot expressie komen. En juist wanneer jij kan bloeien in jouw authenticiteit, zal je een geschenk zijn voor jezelf en de wereld. Jouw bijdrage zal per definitie uniek en welkom zijn wanneer je simpelweg jezelf tot uiting brengt op de manier zoals je in essentie bedoeld bent, want dit is hoe de natuur -het leven- jou heeft bedacht, dit is de rol die je te vervullen hebt en waarvoor je dit leven, met deze kwaliteiten en dit lichaam gekregen hebt. Je haalt in die zin alles uit het leven wanneer je alles uit jezelf haalt.

Vanuit de spirituele benadering stel je eigenlijk jezelf beschikbaar om deze -universele- kwaliteiten toe te laten(want deze kwaliteiten zijn niet van jou, maar ze zijn je door het leven gegeven) en vanuit dit perspectief te leven, bereid om gehoor te geven aan dat wat je ten diepste bent, ten dienste van dat wat groter is dan jijzelf in je aardse verschijningsvorm.

Mannelijke- en vrouwelijke kwaliteiten

Er zijn vele verschillende manieren mogelijk om menselijke kwaliteiten onder te verdelen. Bekende verdelingen hiervan zijn bijvoorbeeld die vanuit de natuurlijke elementen(aarde, water, vuur, lucht, ether) en vanuit het chakra systeem(meestal 7 energiecentra in het lichaam). In dit artikel wil ik kort ingaan op de verdeling middels de mannelijke- en vrouwelijke kwaliteiten. Je zou via dit model de menselijke kwaliteiten kunnen onderverdelen in grofweg twee polen of assen:

1) De mannelijke verticale as; de waarheidskant of “krachtkant”. Hier is het authentiek-zijn prioriteit nummer een. Hier gaat het voornamelijk om “IK” en “MIJN” plek in deze wereld, letterlijk staande in een lijn tussen de aarde en de hemel. Kwaliteiten die thuishoren op deze as zijn bijvoorbeeld:

 • Kracht

 • Helderheid

 • Waarheid

 • Directheid

 • Moed

 • Doelgerichtheid

 • Mentale intelligentie

 • Discipline

 • Doorzettingsvermogen

 • Eigen-wijsheid

 • Zelfvertrouwen

 • Bereidheid tot conflict

 • Ratio is leidend

2) De vrouwelijke horizontale as, de “liefdeskant”. Hier is de verbinding en behoud van verbinding(Wij) prioriteit nummer een. Letterlijk genomen is dit de horizontale verbindende lijn van jou naar de ander(en). Kwaliteiten die thuishoren op deze as zijn bijvoorbeeld:

 • Begrip

 • Empathie

 • Emotionele intelligentie

 • Geduld

 • Warmte

 • Liefde

 • Rust

 • Aanschouwend

 • Overgave

 • Loslaten

 • Bereidheid tot vergeving

 • Gevoel is leidend

In je kracht staan, betekent dat je voor jezelf staat voor jouw kwaliteiten, ongeacht op welke as deze kwaliteit thuishoort. Je kunt net zo goed in je kracht staan in jouw vrouwelijke kwaliteiten als in de mannelijke kwaliteiten, sterker nog, je hebt flink wat (mannelijke= moed, doorzettingsvermogen)kracht nodig om voluit vanuit liefde te kunnen leven, en andersom net zo goed. Op beide assen horen prachtige en waardevolle kwaliteiten thuis, die niet boven- of ondergeschikt aan elkaar zijn, maar elkaar juist aanvullen en compleet maken.

Uit balans

Wanneer de mannelijke- en vrouwelijke energieën niet in balans zijn ontstaan er problemen. Het huidige ontwrichte wereldbeeld is mede tot stand gekomen omdat de kwaliteit Kracht in de laatste eeuwen, enkel is toegewezen aan de mannelijke kwaliteiten. Het kapitalistische concept is in staat om eigenbelang boven het belang van de groep of natuur te stellen, wanneer het onvoldoende in contact staat met de vrouwelijke kwaliteiten. Voor het juist functioneren van een individu of groep, politiek of economie is het uiterst belangrijk dat er een balans bestaat tussen mannelijk en vrouwelijk. Vanuit een disbalans ontstaan er problemen op zowel microniveau(binnen het individu of binnen een relatie) als op macroniveau(binnen een groep, land, economie of wereldbevolking).

De praktijk: Drie fases van ontwikkeling op de weg naar zelfbevrijding

Binnen de visie van de Zijnsoriëntatie bestaat de weg naar zelfbevrijding uit 3 stappen. De ontwikkeling naar het bevrijden van authentieke kwaliteiten verloopt als het ware in drie fases:

 1. De onderzoekende fase van Zelfrealisatie: Wie ben ik ten diepste? Wat is mijn waarheid en wat zijn mijn kwaliteiten? Een belangrijke vervolgvraag is dan; Wat maakt het voor mij lastig(welke overtuigingen, ideeën en zelfafwijzingen) om deze kwaliteit te leven? Hulpmiddelen in deze fase zijn bijvoorbeeld (al dan niet spirituele)coaching of andere vorm van individuele begeleiding, groepstrainingen, meditatie, yoga, sharing cirkels etc.

 2. Zelfactualisatie: Dat wie ik ben en waar ik voor sta ga ik in de buitenwereld tot uiting brengen. De handelingen in buitenwereld worden zo ingericht en vormgegeven dat ze overeenstemmen met de authentieke kwaliteiten, normen, waarden en verlangens. In deze fase gaat dat nog gepaard met een gevoel van spanning en kunnen er angsten optreden bij het tot uiting brengen van een kwaliteit. In je kracht staan is hier nog iets wat bewust gebeurt en heeft vaak supportende kwaliteiten als moed of dapperheid nodig om de angst te overstijgen. Vallen, voelen en opstaan hoort bij deze fase.

 3. Zelfbevrijding: Na de overgang naar deze fase is er geen verschil meer tussen de innerlijke(binnenwereld) en de uiterlijke(buitenwereld) vorm. Authentieke kwaliteiten, normen en waarden krijgen alle ruimte om een gerechtvaardigde plek in te nemen en komen als vanzelfsprekend binnen de persoonlijkheid tot uiting, in vrijheid.

Tot slot

Samenvattend is in je kracht staan dus het jezelf tot uiting brengen, als de persoon die je in essentie bent. Dit is dus een zeer individuele- en intieme zoektocht, die voor iedereen op unieke wijze verloopt. In zekere zin is dat een eenzame weg, niemand anders kan immers jouw leven leiden. Maar het is ook zo dat we allen tezamen, onze eigen weg volgen, in die zin zijn we dus verbonden met de gehele mensheid en daarbij ook al onze voorouders en nakomelingen. In zekere zin zijn we één en worden we allen voortgedreven door dezelfde (levens)energie.

We zijn ieder een unieke expressie van het leven, jouw kwaliteiten en talenten zijn een geschenk van het leven, voor jou. We zijn bedoeld om allemaal anders te zijn en ons authentieke zelf te leven, in verbinding met de ander en in verbinding met de natuur.

Frank Schutt

“By being yourself, you put something wonderful in the world that was not there before.”

Recente berichten
Archief
Volg deze Blog ook op Facebook
 • Facebook Basic Square
bottom of page